Farabi Kimdir? Kısaca

Farabi
(870-950)

   Birleşmiş Milletler fikrini ortaya koyan kişidir. Lakabı ‘’Muallim Sani’’ (İkinci Öğretmen) olan Farabi, Batı ülkelerinde Al-Pharabius diye tanınır. Aristo’dan sonra gelen ikinci felsefeci olarak kabul edilir. Önemli eserleri; İhsan’ül Ulüm, El Medinet’ül Fazıla, Kitab’ül Musiki’l Kebir’dir.

  Farabi; Arapça, Farsça, Latince, Grekçe’yi öğrendi. Aristo ve Eflatun okudu. Gramer ve mantık derken bir anda kendini felsefenin içinde buldu. Müzikten matematiğe birçok ilimle uğraştı. Bilimleri fizik, matematik, metafizik bilimler diye üçe ayırdı. Avrupalı bilginler de bu konuda Farabi’yi takip ettiler. Tıp alanında çalışmalar yaptı. İnsanı şöyle tanımladı: ‘’Âlem büyük insandır; insan küçük âlemdir.’’ İnsan ahlakının temeline bilgiyi koydu.  Ona göre akıl, iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırırdı.

  Farabi’nin fizik anlayışı ise; metafiziğe göre şekillenmişti. Evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öge; toprak, hava, ateş, su birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde yaşadığımız evreni oluştururdu.
Kazakistan Parası ve Farabi

Yorumlar