3 Aralık 2013 Salı

Deşt-i Kıpçak Neresidir?

1 Yorum
Sponsor

Deşt-i Kıpçak Neresidir?

Kıpçak Çölü, Kıpçak Bozkırı demektir. Orta Asya’nın hemen batısından başlayan bu tarihi bölge, Tuna Nehri’ne kadar uzanmaktadır. Kuzeyde İdil bölgesine güneyde ise Kırım’a kadar uzanır.

Kıpçak Türklerinin yaşadığı alana verilen addır. XVIII. Yüzyıla kadar bu adla anıldığı bilinmektedir. Kazak Bozkırları adı ile de anılan bu bölge, Altınorda Devleti’nin kurulmasıyla da Deşt-i Kıpçak ismini genelde korumuştur. Kıpçak (Kuman) Türkleri bu bölgeden farklı alanlara yayılmışlardır. Zamanla bu isim, tarihi bir isim olarak kalmıştır.


Sponsor

1 yorum: