Ceride-i Resmiye Gazetesi Nedir?

Ceride-i Resmiye Gazetesi

Kurtuluş Savaşı ile birlikte TBMM açılmış ve yeni Türk devletinin temelleri atılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaptığı işleri göstermek amacıyla resmi yayın yapacak bir gazeteye ihtiyaç duyulmuştu. Ceride-i Resmiye’nin, 7 Ekim 1920’de kurulması kararlaştırılmış, 7 Şubat 1921’de ise ilk sayısı çıkarılmıştı.

TBMM’nin resmi yayın organı olarak haftada bir kez çıkarılan Ceride-i Resmiye, TBMM hükümetinin yaptığı atamaları, genelgeleri ve yasaları yayımladı. Bağlı olduğu kurum ise Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’ydi. Gazete, 18. sayıdan itibaren TBMM’de yapılan tartışmaların özetlerini de vermeye başladı. 10 Eylül 1923’te Resmi Ceride adını alan gazete, dış basında oluşan yeni Türkiye’nin oluşumu ile ilgili bilgileri içeren ekler yayımladı. Cumhuriyetin ilanından sonra 44. sayıdan itibaren ‘’Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’’ kaydıyla çıktı.

Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in gelişimiyle birlikte resmi gazete de Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamında gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Yorumlar