Ana içeriğe atla

Atatürk'ün Anafartalar Grup Komutanlığından İstifası


Atatürk'ten Anılar 4 :Mustafa Kemal’in Anafartalar Grup Komutanlığı’ndan İstifası

Mustafa Kemal, tarihe adını ‘’Anafartalar Kahramanı’’ olarak yazdırmıştı. İngilizler, Çanakkale’de M. Kemal’in üstün sevk ve idaresi karşısında yenilgiye uğramış, çekilme kararı almışlardı. En büyük endişeleri ise, çekilme anında uğrayacakları büyük kayıplardı. Bunu önceden sezen M. Kemal, müttefiklerin çekiliş zamanını tespit ettirmek için keşifler yaptırmak istedi. Fakat Alman Mareşal Limon Von Sanders Paşa, müttefiklerin Çanakkale’den çekilmeleri olasılığını uzak gördüğü için bu keşfe gerek görmemişti. Fakat M. Kemal tam tersini düşünmeyi sürdürüyordu. Bu yüzden de düşmanın kaçarken sessizce kaçmasına ve teçhizatlarını kaçırmasına engel olmanın gerekliliğine inanıyordu.

Bu düşüncesine ters hareket edilmesinden dolayı M. Kemal, 10 Aralık 1915 yılında Anafartalar Grup Komutanlığı görevinden istifa etti. Limon Von Sanders, M. Kemal’e saygı duyan bir komutandı. Çünkü M. Kemal, Anafartalar’da düşmana geçit vermeyerek hem İstanbul’u hem de Sanders Paşa’nın askerlik şerefini kurtarmıştı. Dolayısıyla Sanders Paşa, M. Kemal’in istifasını hava tebdiline (değişimine) çevirmişti. Anlaşılan, istifanın altında yatan gerçek neden iddia edildiği gibi bir hastalık değildi.

Sonra mı?

M. Kemal’in dediği aynen çıkmıştı. İngilizler bir gece (19-20 Aralık 1915) bütün ağırlıklarını da alarak Suvla bölgesinden çekildiler. Müttefiklerin daha sonradan yayımladıkları raporlara göre; bu çekiliş esnasında hiçbir müdahalede bulunulmaması nedeniyle alay etmişlerdi.   

Derleyen: Ali ÇİMEn


Kaynakça:

 Sadi Borak, Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, İstanbul, 1966


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd