Ali Kuşçu

Ali Kuşçu
(1403-1474)

XV. yüzyılın ünlü astronomi ve matematik bilginidir. ‘’Kuşçu’’ lakabı ile tanınır. Babasının hükümdar Timur’un doğancıbaşısı olması nedeniyle bu adla anılmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra bilim adamlarını İstanbul’a davet ederken, Ali Kuşçu’yu da unutmamıştır.

Uluğ Bey’in ölümüyle Semerkant’tan ayrılan Ali Kuşçu, Akkyonlu Uzun Hasan’ın yanına gitti. Akkoyunlu-Osmanlı gerginliğini yumuşatmak için İstanbul’a elçi olarak gönderildi. Daha sonra Tebriz'e gitti. Tebriz’deki elçilik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a geri geldi. Kendisi törenle karşılandı. 200 altın maaşla Ayasofya’da müderrislik görevinde bulundu. Fatih Külliyesi’nin ders programlarını hazırladı. Astronomi ve matematik dersleri verdi.

İstanbul’un enlem ve boylamlarını ölçtü. Güneş saatleri yaptı.‘’Muhammediye’’ adıyla yazdığı matematik kitabını Fatih’e atfetmişti. Bunun yanı sıra ( 1473 ) Otlukbeli Savaşı sırasında bitirip seferden sonra Fatih’e sunduğu ‘’Fethiye’’ adlı eseri de değerli bir astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşur: I. bölümde gezenlerin hareketleri anlatılır. II. bölümde Dünya’nın şekli ve III. Bölümde de gezegenlerin uzaklığından bahsedilir. Eser, medreselerde astronomi eseri olarak uzun yıllar okutulmuştur.

Yorumlar