Türkiye Ne Anlama Gelir? Neresidir?


 TÜRKİYE (TÜRKİYA) Neresidir?

VI. Yüzyılda Orta Asya

IX. ve X. Yüzyılda İtil-Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar olan bölge

XI. Yüzyıl sonlarından itibaren de Anadolu

TÜRKİYA (TÜRKİYE) adıyla anılmıştır.

→Özellikle Avrupa ve Bizans İmparatorluğu Anadolu için TÜRKİYA ifadesini 1176 Miryokefalon Savaşı’ndan sonra kaynaklarında kullanacaklardır. Türkiye bu dönemde Türkeli, Anadolu'da yaşayan Türklerin memleketidir.

*Tarihte TÜRK adıyla kurulan ilk Türk devleti Köktürklerdir.

*Tarihte Türkiye (Türkiya) adıyla anılan ilk Türk devleti, Memalik-i Türkiya’dır. Yani Mısır’da kurulan Memlük Türk Kölemen Devletidir.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Yorumlar