Türk Adının Anlamı Nedir?TÜRK Adının Anlamı Nedir?*Uygur metinlerinde; Güçlü- Kuvvetli*Divan-ı Lügat-it Türk’te; Olgunluk Çağı*Çin kaynaklarında; T’u-küe/Türk, Miğfer*İslam kaynaklarında; deniz kıyısında oturan adam, terk edilmiş, Takye-Olgunluk Çağı*Türkolog A. Vambery’e göre; türemek fiilinden türük-Türk*Ziya Gökalp’e göre; töreli/türeli (kanun, düzen sahibi)anlamlarına gelir.*Köktürkler ile birlikte TÜRK adı; Türk soyunu ifade eder.

Yorumlar