Sosyal Sınıf Farklılıkları Nelerdir?
Eğer  sosyal sınıf farklılıkları ile ilgili bir soru soruluyorsa; 


O ülkede;

*İnsanlar arasında eşitsizlik vardır.

*Kültürel birlik oluşması zordur.
Sınıfsal Yapı

*Gelir dağılımında eşitsizlik hakimdir.

*İç sınıf mücadeleleri vardır.

*Oligarşik yönetimlerde sınıf farklılıkları belirgindir.

*Yerleşik yaşama geçen toplumlarda başlar.

*Görev dağılımında adaletsizlik vardır.

*Zengin soyludur; fakir alt sınıftandır.

*Sınıflar arası mücedeleler vardır.

*Sert sınıfsal yapılanmada üst sınıfa geçiş yasaktır.

*Feodal toplumlarda ve kapitalist ülkelerde sınıf farklılıkları belirgindir.

*Dinle yönetilen toplumlarda ruhbanlık sınıfı vardır.
 

Kast SistemiYorumlar