Rahip Frew (Fru) Kimdir?Rahip Frew (Fru)

İngiliz Haber Alma Servisi Ajanı olarak İstanbul’da bulunan Rahip Frew, İskoçya’da doğdu. 

20 Mayıs 1920’de kurulan İngiliz Muhipleri(sevenleri) Cemiyeti’nin başkanı Said Molla ile yakın ilişkide bulundu. Cemiyete parasal yardımlarda bulundu. Cemiyetin amacı Osmanlı ülkesini İngiliz mandası haline getirmekti.

Her fırsatta Anadolu’daki Halk Hareketine, Kurtuluş Savaşı’na karşı eylemlerde bulundu ve kışkırtıcı rol oynadı. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması üzerine planları bozulan Rahip Frew İngiltere’ye döndü ve papazlık görevinde bulundu.


Yorumlar