Ana içeriğe atla

Osmanlı İmparatorluğu'nun Yıkılmasının İç Nedenleri KPSS/YKSİÇ NEDENLER

1- Devletin dini karaktere sahip olması dinin devletin işlerine karışması ıslahat ve yenilik hareketlerini baltalıyor ve güçleştiriyordu. Islahatın mutlaka dinin prensiplere uygun olması gerekiyordu. Devletin teokratik karakteri sebebiyle din adamları, imparatorluğun kaderi üzerinde söz sahibi idiler. Devletin dini bir karakter taşıması genel öğretimin din adamlarının tekelinde bulundurulmasını gerektiriyordu. Tamamen dini nitelik taşıyan öğretim programları da ortaçağ usullerine uymakta müsbet ilim ve felsefeye yer verilmemektedir.

     
 2- Osmanlı İmparatorluğu en kuvvetli çağında dahi örf ve adetleri muhafaza eden geniş bir bağımsızlığa sahip çeşitli dinlerden halk ve ırkların topluluğu olarak görünüyordu. Devletin dini hürriyeti önce aynı dinde olmayanların ayrılmak istemeleriyle imparatorluğa korkunç bir darbe indirmiştir.

     
 3- Yeni Çağda ve Fransız Devrimini takip devreden itibaren Avrupa devletleri teknik gelişmelerden faydalanarak sanayi ve ticaretlerini geliştirmişler, hukuk düzenlerini günün gerçeklerine uydurmuş, ekonomi ve askeri yönden güç kazanmışlardı. Buna karşılık Osmanlı ıslahatçılarının gayretleri çeşitli engellerden başarısızlığa uğramış imparatorluk hareketsiz ve tutucu kalmıştır.

     
 4- Fransız devrimi ve milliyet ideolojisinin Avrupa’da yayılması çeşitli halkların egemenliklerini elde etmek için ayaklanmaları ve imparatorluktan ayrılmaları çöküşün bir diğer nedeni idi.

     
 5-Padişah ve sadrazamın kudretsiz ve yeteneksiz oluşu

     
 6- Kadınların saltanatının görüldüğü rüşvet ve irtikabın imparatorluğun bünyesini kemirdiği bir devrin hüküm sürmesi.

      
7- Yeniçerilerin disiplinsizliği, kayıtsızlığı, emirlere itaat etmemeleri Enver Ziya Karal’ın belirttiği gibi “ Yeniçeri ocağı devlet otoritesinin dayanağı olmaktan çıkmış ocak devlet içindir. Prensibi yerine, devlet ocak içindir.” formülü yer almıştır.

     
 8- İmparatorluk iktidarının zayıflaması her yana yayılan anarşinin, iç isyanların, baş kaldırıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İç isyanlar 17. yy’lın ilk yarılarında başlamış yeniçerilerin ortadan kaldırılmasına kadar devam etmiştir.

9-Önemli nedenlerden biride ekonomik ve mali durumdur. Çeşitli üretim alanlarında ilim ve teknikten faydalanılmaması ekonomik ve mali bunalıma ülkeyi sürüklemiştir. Ayrıca kapitülasyon imtiyazları arasında yer alan yabancı ithal mallarının serbestçe girmesi de sınai gelişmeyi önlemiş; sermaye birikiminin olmaması, kredi müessesesinin oluşturulmaması, sanayi yatırımlarına imkan vermemiştir.      

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi