Millet Bilincinin Oluşmamasının Kanıtları Nelerdir?

* Çok farklı din, dil, ırk, kültür öğelerinin aynı bölgede yaşaması

* Güçlü bir sınıf ayrımının olması ve sınıf mücadelesinin başlaması

* Bölgenin işgallere, istilalara açık olması

* Bölge halkının yer şekilleri nedeniyle dağınık halde yaşaması

* Milli tarih ve kültür bilincinin oluşturulamaması

Örnekler:

*Hindistan’daki güçlü sınıf ayrımı Kast Sisteminin millet bilincini oluşturmasını geciktirmesi

* Hindistan’ın işgallere ve istilalara coğrafi şartlarından dolayı devamlı açık olması.

Yorumlar