Kültürel Asimilasyonun Kanıtları Nelerdir? Asimilasyonun Kanıtları Nelerdir?

*Bir ulusun dilinin yasaklanması

*Bir ulusun dininin, inancının yasaklanması

*Bir ulusun  isimlerinin yasaklanması

*Bir ulusun alfabesinin yasaklanması

* ibadet özgürlüğünün yasaklanması

* Bir ulusun yaptığı eserlerin yıkılması

*Bir ulusa egemen gücün (devletin) baskı yapması

*Çoğunluğun azınlık üstünde baskı kurması

*Bir ulusun tarihi kayıtlarının silinmesi

*Mülkiyet hakkının elinden alınması

*Kültürel değerleri değiştirmeye zorlanması

*Devlet kadrolarında görev verilmemesi


Örnekler: *Balkan Savaşları sonrası, Balkan ülkelerinde yaşayan Türklere; din değiştirme, sünnet olmama, Türkçe ad kullanmama gibi konularda zorla dayatmalar yapılması.  

*Doğu Türkistan Uygurlarına Çin’in baskı ve dayatmalar yapması.Çocuk yapmayan Uygurluya para ödülü verilmesi gibi…

Yorumlar