Kısas Usulünün Özellikleri Nelerdir?

 Kısas usulünün özellikleri şunlardır:

*Otoriteyi sağlaması

*Cezaya ceza ile karşılık vermesi

*Otorite sağlamanın zor olduğu büyük devletlerde kullanılması

*Yasalarının sert ve ağır olması

*Ağır yükümlülükler taşıması

*İşlenen suçun karşılığının aynen verilmesi

Örnek: Hammurabi Kanunlarına göre; bir kişi bir kişinin eğer dişini ya da kemiğini kırsa kıran kişiye de aynı ceza uygulanır.

Yorumlar