Hamidiye Kahramanı Rauf (Orbay)Bey Kimdir?HAMİDİYE KAHRAMANI RAUF BEY


Hüseyin Rauf (Orbay) Bey 1881’de İstanbul’da dünyaya geldi. Bahriye Mektebini(Denizcilik Okulu) bitirdikten sonra Osmanlı donanmasına katıldı. Balkan Savaşı sırasında Karadeniz’de,Akdeniz’de Hamidiye kruvazörüyle düzenlediği baskınlarla ünlendi.


Osmanlı’nın son döneminde Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı) olarak Ahmet İzzet Paşa kabinesinde görev aldı. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması’nın görüşmelerinde Osmanlı Heyetine başkanlık etti. Mayıs 1919’da ise Milli Mücadeleye katıldı.21-22 Haziran 1919’daki Amasya Genelgesi’ne yani Kurtuluş Savaşı’nın isyan bildirgesine imza attı. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde Temsil Heyeti’ne seçildi.


12 Ocak 1920’de son kez toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Sivas milletvekili olarak katıldı. Misk-ı Milli’nin kabul edilmesinde etkin rol oynayan Rauf Bey; bu mecliste Felah-ı Vatan grubunun oluşmasına da katkı sağladı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nden çıkan Misak-ı Milli kararlarını sindiremeyen İngilizler ve İtilaf devletleri 16 Mart 1920’de meclisi basıp İstanbul’u resmen işgal edince  tutuklandı. Malta adasına sürgüne gönderildi.


1921’de serbest bırakıldı.Sivas milletvekili olarak TBMM’ye katıldı. 12 Temmuz 1922’de İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) başkanlığına (Başbakanlık) getirildi. TBMM içerinde 2. grup olarak adlandırılan ve M. Kemal’e muhalefet eden milletvekilleri içerisinde yer aldı. 4 Ağustos 1923’te başbakanlıktan istifa eden Rauf Bey, cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. Partinin kapatılması ve baskılar sonucu haziran 192’te Avusturya’ya gitti. 1926’da İzmir suikastı davasında yargılandı ve gıyabında 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki suçlamanın kaldırılmasından sonra yurda döndü.


Atatürk’ün ölümünden sonra, cezalandırılmasının adli bir hata olduğu belirtildi. Milletvekillikleri ve büyükelçilik görevlerinde sonra 20 yıl boyunca siyasetten uzak kalan Rauf Orbay, 16 temmuz 1964’te vefat etti.  

Yorumlar