Elviye-i Selase Nedir? Kısa Özet

Elviye-i Selase

’Üç Liva’’ anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında Kars, Ardahan, Batum livalarının (sancaklarının) ortak adıydı.

Bu üç liva, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından yapılan antlaşmayla Rusya’ya bırakılmıştı. 3 Mart 1918 Brest-Litovsk Anlaşması ile yeniden Osmanlı’ya katıldı.

Mondros Mütarekesi ile birlikte Osmanlılar bu bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. Bir süre Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyeti denetiminde kalan Kars, Ardahan, Batum; daha sonra Gürcistan’ın denetimine girdi.16 Mart 1921 Moskova Anlaşması ve 13 Ekim 1921 Kars Anlaşması hükümleri uyarınca Batum Gürcistan’a, Kars ve Ardahan TBMM’ye bırakıldı.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?