Ekonominin Siyasi ve Askeri Politikayı Yönlendirmesi Nedir?

 
İpek Yolu

Ekonomi; siyasi ve askeri politikayı şu şekilde yönlendirir:

*Ticaret yollarını ele geçirmek için devletlerin birbirleri ile savaşması

*Limanları ele geçirmek amacıyla askeri seferler yapılması

*Ticaret yollarını egemen olabilmek amacıyla devletlerin birbirleri ile savaşması

*Bir devlete ekonomik ayrıcalıklar verilerek o devletin kendi tarafına doğru çekilmek istenmesi

*Sömürgeler elde etmek için askeri seferler düzenlenmesi

Örnek: İslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nde Eski Türk Devletleri'nin (Büyük Hun, Köktürk vs.) Çin ile İpek Yolu'na hakim olma mücadeleleri

NOT: Dünya tarihine bakıldığında; savaşların büyük bir kısmında ana neden, ekonomiktir.


Yorumlar