Demokrasinin Kanıtları Nelerdir?

 Demokrasinin Kanıtları Nelerdir?

 * Halkın seçtiği bir meclisin olması

* Kanun gücünün her şeyin üstünde olması

* Seçimlerin olması

* Herkesin eşit oya sahip olması

* Çok partili siyasi yaşamın olması

* Kralların dahi gerekli görüldüğü hallerde yargılanabilmesi

*Hükümetin halkın seçtiği meclis tarafından düşürülebilmesi

* Kurultayda (mecliste) kişilerin serbestçe fikirlerini belirtmesi

* Çoğulculuğa önem verilmesi
Resim yazısı ekle

* Kuvvetler ayrılığının olması

* Seçilen hükümetin yetkilerinde anayasal sınırlama getirilmesi

* Siyasal eşitlik kavramına önem verilmesi

* Fikirlerin özgürce beyan edilmesi

* Temel hak ve özgürlüklerin sunulması

Örnekler:

* Şehir devletlerindeki doğrudan demokrasi anlayışı
Islahat Fermanı

* Eski Türklerde Kurultay’da boy beylerinin siyasi, askeri, ekonomik konularda görüşlerini serbestçe ve özgürce belirtmesi.

* İngiltere’de 1215’de Kral Yurtsuz John’un Magna Carta’yı halk desteğini alan soylularla imzalaması ve devamında parlamento kurularak, demokrasinin İngiltere’de oluşmaya başlaması

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1808 Sened-i İttifak Sözleşmesi’nin padişahın haklarında az da olsa kısıtlamaya gitmesi.

*Osmanlı İmparatorluğu’nda 3 Kasım 1839’da imzalanan Tanzimat Fermanı’nda kanun gücünün padişahın gücünden üstün olması. Padişahın kanunlara uyacağına söz vermesi.

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1856 Islahat Fermanı’nda Müslüman ve gayrimüslimlerin eşit olduğunun belirtilmesi

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 Kanun-i Esasi ile Meşrutiyet adımının atılması ve Meclis-i Mebusan’ın (Halk Meclisi) açılması.
Tanzimat Fermanı

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908’de Kanun-i Esasi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi.

* Osmanlı İmparatorluğu’nda 1908 II. Meşrutiyet ile birlikte Türk tarihinde ilk kez siyasal partilerin kurulması.

* Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş denemeleri

* Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı


* Türkiye Cumhuriyeti’nde 1961 anayasasında Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin getirilmesi

* 23 Nisan 1920’de TBMM’nin Açılması
TBMM

* Seçmen yaşının 18’e çekilmesi.

Yorumlar