Bir Devletin Resmen Sona Ermesi Ne Demektir?


Bir Devletin Resmen Sona Ermesi Ne Demektir?

* Eğer bir devletin yerine başka bir devlet kurulmuşsa

*Bir devletin adı uluslararası sözleşmelerden çıkarılmışsa

*Yeni kurucu bir anayasa yürürlüğe girmişse

*Bahsi geçen devletten diğer ülkeler diplomatlarını geri çekmiş ve o devletin diplomatlarını kendi ülkesine kabul etmemişse

* Devlet eski yetkilerini kullanamıyor ise

*Devletin yerine yeni bir devlet kurulmuş ise yeni kurulan devlet ile başka bir devlet, anlaşma yaptığında eski devletle yaptığı anlaşmayı geçersiz saymış ise devlet resmen sona ermiş demektir.

Örnek: 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması TBMM ile Sovyet Rusya arasında oldu.Burada her iki devlet, kendisinden önceki Osmanlı ve Çarlık Rusyası arasında yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olduğu maddesinde anlaştı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?