Bir Devletin Resmen Sona Ermesi Ne Demektir?


Bir Devletin Resmen Sona Ermesi Ne Demektir?

* Eğer bir devletin yerine başka bir devlet kurulmuşsa

*Bir devletin adı uluslararası sözleşmelerden çıkarılmışsa

*Yeni kurucu bir anayasa yürürlüğe girmişse

*Bahsi geçen devletten diğer ülkeler diplomatlarını geri çekmiş ve o devletin diplomatlarını kendi ülkesine kabul etmemişse

* Devlet eski yetkilerini kullanamıyor ise

*Devletin yerine yeni bir devlet kurulmuş ise yeni kurulan devlet ile başka bir devlet, anlaşma yaptığında eski devletle yaptığı anlaşmayı geçersiz saymış ise devlet resmen sona ermiş demektir.

Örnek: 16 Mart 1921 Moskova Anlaşması TBMM ile Sovyet Rusya arasında oldu.Burada her iki devlet, kendisinden önceki Osmanlı ve Çarlık Rusyası arasında yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olduğu maddesinde anlaştı.

Yorumlar