Bir Devletin Hukuken Sona Ermesi Ne Demektir?Bir Devletin Hukuken Sona Ermesi Ne Demektir?

Değerli Öğrenciler, tarihte bir devlet eğer;

*Başkentini başka bir güce devretmiş ya da başkenti işgal edilmişse

*Barış görüşmelerine davet edilmemişse

*Herhangi bir anlaşmada taraf kabul edilmemişse

hukuken sona ermiş demektir.

Örnek: 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucunda Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi...

Yorumlar

Yorum Gönder