Bilecik Görüşmesi (Mülakatı) Nedir?

16 Mart 1920, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin işgal edildiği, İstanbul’un resmi olarak işgalinin başladığı yıllardı. İstanbul’daki Damat Ferit Paşa Hükümeti Kuvay-i Milliye’yi ve Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesini baltalamak için elinden geleni yapıyordu. Bu yüzden İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasındaki ilişkiler gitgide gerginleşmişti. Bu gerginliği sonucunda Damat Ferit Hükümeti istifa etmişti.

21 Ekim 1920’de Tevfik Paşa Hükümeti kuruldu. Tevfik Paşa uzlaşma yanlısıydı. Bu yüzden Ankara Hükümeti ile ilişki kurma talebinde bulundu.

İstiklal Savaşı Tarihi’ne Bilecik Mülakatı ( Görüşmesi) olarak geçen görüşme,  Aralık 1920’de İstanbul ile Ankara hükümetleri arasında gerçekleşti. İstanbul Hükümeti’ni Dâhiliye Bakanı ( İçişleri Bakanı)  Ahmet İzzet Paşa, Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Salih Paşa, Tarım Bakanı Kazım Bey, Hukuk Danışmanı Münir Bey, Hoca Fatih Efendi; Ankara Hükümeti’ni Mustafa Kemal ve İsmet Bey ( İnönü ) temsil etti. Mustafa Kemal bu görüşmede; İstanbul Hükümeti’ni tanımadıklarını, Ankara Hükümeti’nin üstünde bir güç olmadığını söyledi.Bilecik Tren İstasyonu’nda gerçekleştirilen bu tarihi görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmadı. Hatta Ahmet İzzet ve Salih Paşalar Ankara’ya getirilerek alıkonuldular. Uzun süre Ankara’da tutulan bu iki İstanbul Hükümeti bakanı, İstanbul’a dönmelerine izin verilirse hükümetten istifa edeceklerine dair bir belge imzaladılar. Bunun üzerine 7 Mart 1921’de serbest bırakıldılar.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar