Ana içeriğe atla

Bekir Sami Günsav Kimdir?Bekir Sami Günsav
 Bekir Sami Günsav

Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır. 1879’da Bandırma’da doğan Bekir Sami Günsav, 1902’de Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda komutanlık yaptı. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldığını kabul ettiği Mondros Ateşkesi ile birlikte, 56. tümen komutanlığına atandı. Kısa bir süre 17. Kolordu komutan vekili olarak görev yaptı.

Batı Anadolu’da ulusal direnişin örgütlenmesine ön ayak oldu. 27 Haziran 1919’da Kula’dan ayrıldıktan sonra 56. tümen komutanı olarak Bursa’ya gitti. 3 Ekim 1919’da Kürt Mustafa Paşa’yı Bursa vali vekilliği görevinden uzaklaştırdı.

11 Nisan 1920’de askeri ve mülki yöneticileri görevden alma, tutuklama, idam cezası uygulama gibi olağanüstü yetkiler ile donatıldı. Bursa’da Yunan birliklerine karşı direndi. Fakat 8 Temmuz 1920’de kenti boşaltmak zorunda kaldı. M. Kemal’in kenti boşaltma emrini bir hükümet kararı olarak kendisinin verdiğini söylemesine karşın, Bekir Sami Bursa’yı Yunanlılara teslim etmekten dolayı suçlandı. 14 Temmuz 1920’de ise görevinden alındı. 2 hafta sonra da Bursa valisi Hacim Muhittin Bey, Aşir Bey ve kendisi hakkında gensoru önergesi verildi. Bu gelişmelerden sonra Bekir Sami (Günsav) 1920 Kasımında Antalya ve Muğla bölge komutanlıklarına atandı. Bu görevden sonra kendi isteğiyle Kuzey Kafkasya askeri temsilciliğine atandı.

1922 Temmuz’unda açığa alındıktan sonra da hiçbir resmi görev üstlenmedi. 9 Eylül 1934’te İstanbul’da vefat etti.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay