Bekir Sami Günsav Kimdir?Bekir Sami Günsav
 Bekir Sami Günsav

Kurtuluş Savaşı komutanlarındandır. 1879’da Bandırma’da doğan Bekir Sami Günsav, 1902’de Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan ve I. Dünya Savaşları’nda komutanlık yaptı. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldığını kabul ettiği Mondros Ateşkesi ile birlikte, 56. tümen komutanlığına atandı. Kısa bir süre 17. Kolordu komutan vekili olarak görev yaptı.

Batı Anadolu’da ulusal direnişin örgütlenmesine ön ayak oldu. 27 Haziran 1919’da Kula’dan ayrıldıktan sonra 56. tümen komutanı olarak Bursa’ya gitti. 3 Ekim 1919’da Kürt Mustafa Paşa’yı Bursa vali vekilliği görevinden uzaklaştırdı.

11 Nisan 1920’de askeri ve mülki yöneticileri görevden alma, tutuklama, idam cezası uygulama gibi olağanüstü yetkiler ile donatıldı. Bursa’da Yunan birliklerine karşı direndi. Fakat 8 Temmuz 1920’de kenti boşaltmak zorunda kaldı. M. Kemal’in kenti boşaltma emrini bir hükümet kararı olarak kendisinin verdiğini söylemesine karşın, Bekir Sami Bursa’yı Yunanlılara teslim etmekten dolayı suçlandı. 14 Temmuz 1920’de ise görevinden alındı. 2 hafta sonra da Bursa valisi Hacim Muhittin Bey, Aşir Bey ve kendisi hakkında gensoru önergesi verildi. Bu gelişmelerden sonra Bekir Sami (Günsav) 1920 Kasımında Antalya ve Muğla bölge komutanlıklarına atandı. Bu görevden sonra kendi isteğiyle Kuzey Kafkasya askeri temsilciliğine atandı.

1922 Temmuz’unda açığa alındıktan sonra da hiçbir resmi görev üstlenmedi. 9 Eylül 1934’te İstanbul’da vefat etti.

Yorumlar