Başbakan Recep Peker Kimdir?

Asker ve siyaset adamı Recep (Peker)Bey 1889’da İstanbul’da doğdu. 1907’de Harbiye Mektebi’ni bitirdi. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda görev aldı. I. Dünya Savaşı’nda Rumeli’de ve Kafkas cephesinde çarpıştı. Şubat 1920’de Anadolu’ya geçti ve Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

1923 yılında Kütahya milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Aynı yıl kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel sekreterliğine getirildi. Bu görevi birkaç kez yapan Recep Bey, İsmet İnönü ve Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde bakanlık yaptı. 1946’da çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. Fakat muhalefete karşı izlediği sert tutumu nedeniyle 1947’de istifa etmek zorunda kaldı. Çeşitli üniversite ve yüksekokullarda, Harp Akademisi’nde İnkılâp Tarihi dersleri veren Recep Peker, 1 Nisan 1950’de İstanbul’da öldü.

Yorumlar