Ana içeriğe atla

Ahmet Anzavur Ayaklanması Nedir?

Anzavur Ayaklanması

 Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu’da Milli Mücadele’nin güçlü bir biçimde ortaya çıkması İstanbul Hükümetini  harekete geçirdi. İstanbul Hükümeti, Kuvayı Milliye’ye karşı hareketleri örgütlemeye ya da desteklemeye başladı.

İstanbul Hükümeti’nin Kuvayı Milliye’ye karşı desteklediği kişilerden biri Çerkez asıllı Anzavur Ahmet’ti. Anzavur Ahmet, Eylül 1919 da Manyas yöresine geçerek Milli Mücadele karşıtı bir kampanya başlattı. Bu kampanyada “Kuvayı Milliye’nin ülkeyi felakete sürükleyen İttihatçılığın bir devamı olduğunu” ileri sürüyordu. Nitekim bu çalışmaları etkili oldu ve çevresinde çok sayıda kişiyi toplamayı başardı. Anzavur Ahmet ve yandaşları kısa sürede Marmara Bölgesi’nde kasabaları denetim altına almaya başladılar.2 Kasım 1919’da Susurluk Anzavur’un kuvvetlerinin eline geçti.16 Kasım 1919’da Demirkapı Çarpışması’nda Anzavur Ahmet yenildi ve Susurluk’u terk etmek zorunda kaldı.Bu arada ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilen Ethem Bey, Anzavur kuvvetlerini izleyerek  19 Kasım 1919’da Manyas’a girdi.Yarbay Rahmi Bey komutasındaki Kuvayı Milliye,Anzavur Ahmet kuvvetlerini Söğütalanı köyünde kuşattı.Ancak Anzavur Ahmet kaçmayı başardı ve ona bağlı  kuvvetler de  dağıldı.(30 Kasım 1919) Birinci Anzavur Ayaklanması böylece sona erdi.

            

Kuvvetlerini kısa sürede yeniden toparlayan Anzavur Ahmet,16Şubat 1920’de Manyas ve Gönen yöresinde ikinci kez ayaklandı. İki gün sonra Akbaş Baskını’nı gerçekleştiren Köprülü Hamdi Bey, Anzavur’un adamları tarafından öldürüldü. Bu arada Gâvur İmam adlı ayaklanmacıyla birleşen Anzavur Ahmet,4 Nisan 1920’de Gönen’i daha sonra da Karacabey ve Bandırma’yı aldı. İstanbul Hükümeti tarafından 18 Nisan 1920’de kurulan Kuvayı İnzibatiye komutanlığına da Anzavur Ahmet getirildi. Anzavur kuvvetlerinin yeniden üzerine yürüyen Ethem Bey, kanlı çatışmaların ardından Bandırma, Gönen ve Biga’yı geri alarak İkinci Anzavur Ayaklanması’nı bastırdı. Anzavur Ahmet,10Mayıs 1920’de Adapazarı’na girdiyse de Ethem Bey 23 Mayıs 1920’de isyancıları çıkardı. Bu başarısızlıkların ardından Anzavur Ahmet’in yönetimindeki Kuvayı İnzibatiye,25 Haziran 1920’de kaldırıldı.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl