Abdurrahman Şeref Bey Kimdir?


Abdurrahman Şeref Bey

Osmanlı İmparatorluğu’nun son resmi tarihçisidir. 1909’dan yıkılma sürecine kadar Osmanlı’nın son vakanüvisti (resmi tarihçi) olarak görev yaptı.

1853’te İstanbul’da doğan Abdurrahman Şeref Bey, Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. M. Kemal’den Kurtuluş Savaşı’na katılması için aldığı mektuba olumlu cevap vererek Anadolu’ya geldi. 1923’te İstanbul milletvekili olarak TBMM’ye girdi. En yaşlı üye olduğu için 2. dönem meclisini başkan olarak açtı. Mecliste Cumhuriyetin ilanı oylanırken olumlu oy kullandı. 18 Şubat 1925’te İstanbul’da öldü.

Ders kitapları yazan, bunun yanında bir çok eser kaleme alan Abdurrahman Şeref Bey Tarih-i Osmani Encümeni’nin başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

Yorumlar