1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan En Çok Etkilenen Ülkeler 1929 Ekonomik Bunalımı'ndan En Çok Etkilenen Ülkeler

1929 Dünya Ekonomik Buhranı, başta Amerika olmak üzere, güçlü Avrupalı devletleri, Orta Avrupa’yı, diğer kıtalardaki sömürge ülkelerini derinden sarstı. Genelde sanayi ve tarım ülkeleri buhran acısını çekti.

www.sessiztarih.net
Cumhuriyet Gazetesi,13 Teşrinievvel 1931.
Yapılan bir araştırma ise; 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın, en çok İspanya, Macaristan, Yugoslavya, Amerika ve Brezilya’yı etkilediğini beyan etti. Çünkü İhracat değerleri; İspanya’nın %71, Macaristan’ın % 70, Yugoslavya’nın %65, Amerika’nın %64, Brezilya’nın %21 azaldı. Bu durum dünya ekonomisinin küçülmesi demekti.

1929 Dünya Ekonomik Buhranı, 1932 yılına kadar büyük bir “İşsizler Ordusu” meydana getirdi. “İşsizler Ordusu”, Almanya’da 7, İngiltere’de 4, Amerika’da 10 milyon kişiyi topladı. Dünyada o ana kadar 35 milyon işsizin olduğu tahmin edilmekteydi. 

Hazırlayan: ALi ÇİMEN
Kaynakça:  
Hizmet Gazetesi, 29 Teşrinisani 1932
→İsmail Hüsrev, ''Dünya Buhranı Ne Halde?''; Kadro Dergisi, Sayı 1, II. Kanun 1932, s. 19.

Yorumlar